Zapewnienie odpowiednich warunków pracy na budowie czyli BHP w praktyce

Jak zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie, tak by zarówno pod względem prawnym jak i socjalnym nie płacić żadnych kar, ani nie ponosić przykrych konsekwencji? Jak interpretować poszczególne przepisy i co jest po stronie pracodawcy?

Zapewnienie odpowiednich warunków pracy, zwłaszcza na budowie jest jednym z ważniejszych elementów polityki socjalnej i kadrowej. W myśl przepisów Kodeksu Pracy jak i rozporządzeń ministra infrastruktury z 2003 roku oraz szeroko opisujących warunki BHP Prawa Budowlanego, niespełnianie wszelkich norm czy przepisów oraz niezapewnianie ekipie budowlanej należytych warunków, skutkuje srogimi karami. Dodatkowo, wszelkie przetargi czy większe zlecenia budowlane, które pozyskujemy wiążą nas konkretnymi terminami, których możemy nie dotrzymać, jeśli pracownik dozna ciężkiego wypadku, albo Państwowy Inspektorat Pracy czy Budowlanego Nadzoru zamknie nam plac budowy.

Gwarantowane socjalne warunki na każdej budowie.

Jak już pisaliśmy w poprzednim artykule Bezpieczeństwo Twoich pracowników na budowie”, bardzo ważne jest przestrzeganie odpowiedniego stroju i przedmiotów chroniących życie i zdrowie twoich pracowników. Niemniej jednak ważne są też warunki socjalne na budowie. Trzeba tu pamiętać o tym, że pracownik budowlany, nie ma takich samych warunków jak księgowy, stolarz czy bibliotekarz, dlatego należy mu stworzyć warunki takie same, albo przynajmniej podobne. W praktyce oznacza to, że jeśli praca jest na zewnątrz, to musimy zapewnić pracownikom dostęp do przenośnych toalet, w wystarczającej ilości, a więc nie jedna na 50 – osobową ekipę. Ponadto pracownik musi mieć szatnię, gdzie będzie mógł przed i po pracy nie tylko się przebrać, ale także skorzystać z łaźni. Każdemu pracownikowi, przysługuje przerwa na śniadanie czy dłuższa na obiad. To oznacza też, że musi mieć miejsce, gdzie zje swój posiłek. Na placu budowy wiąże się to z bezpieczeństwem, ponieważ jeśli pracownik przebywa na placu budowy jedząc kanapkę czy obiad, może stwarzać zagrożenie, bądź być narażonym na niebezpieczeństwo. Dlatego obowiązkowo musimy stworzyć jadalnię. To nie oznacza, że przy każdym placu budowy ma powstać kompleks hotelarsko – gastronomiczny, ale możemy postawić na przykład blaszane baraki i przenośne ubikacje. Dodatkowo do socjalnych aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy należy także dbałość o swoje stanowisko pracy, sprzątanie po skończonej pracy, a także przydzielenie odpowiedniej odzieży ochronnej, za te kwestie przeważnie odpowiada kierownik budowy.

Aspekt prawny i techniczny BHP

W aspektach prawnych, najważniejsze jest to, że musimy znać, my jako pracodawcy, wszystkie obowiązujące nas akty i normy prawne, o których pisaliśmy na początku. W zależności od rodzaju budowy i wykonywanej pracy są one wymagalne. Nieznajomość prawa nie chroni i nie zwalnia od odpowiedzialności, jeśli więc na budowie dojdzie do wypadku z braku odpowiednich zabezpieczeń czy warunków socjalnych lub technicznych, winę ponosi pracownik ale i pracodawca. Za aspekt techniczny, jest bardziej odpowiedzialny sam pracownik, a także kierownik budowy, który sprawuje pełną kontrolę, nad tym co się dzieje na budowie. W ramach aspektu technicznego, pracownik musi między innymi realizować zadania zgodnie z dokumentacją techniczną i zasadami organizacji poszczególnych robót, przestrzegania zasad obsługi maszyn budowlanych, właściwego oświetlenia miejsc pracy. W ramach tego, musi być zapewnione odpowiednie bezpieczeństwo przed porażeniami prądem elektrycznym, pożarem, lub materiałami niebezpiecznymi dla zdrowia lub życia. Za te kwestie odpowiada przede wszystkim sam pracownik i kierownik budowy, jednak my jako pracodawca, musimy zadbać, by pracownik był odpowiednio przeszkolony z tych zagadnień, bowiem jeśli mu się coś stanie, a nie został odpowiednio poinformowany, odpowiedzialność również spocznie na naszych barkach.

Aspekty związane z przestrzeganiem prawa BHP na budowie, nie są łatwe we wdrażaniu, choćby dlatego, że pracownik zmienia często miejsce pracy, a także musi sam być bardzo odpowiedzialny za swoje czyny i stwarzane sytuacje. Jednakże możemy też w dużej mierze przeciwdziałać tragediom budowlanym, wystarczy, że na każdej budowie zatrudnimy osobę do koordynowania prac związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, przeszkolimy praktycznie i teoretycznie swoich pracowników, albo nie będziemy oszczędzać na kosztach pracowniczych, zatrudniając osobę bez kwalifikacji do obsługi na przykład skomplikowanego sprzętu. Nawet jeśli początkowe sumy wydają się duże, to są one i tak małe w porównaniu z karami i odszkodowaniami za nie przestrzeganie tych aspektów.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Budownictwo i gospodarka, Praca w budownictwie i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

5 odpowiedzi na „Zapewnienie odpowiednich warunków pracy na budowie czyli BHP w praktyce

  1. Pingback: Kierownik budowy – czyli jego zadania i odpowiedzialność

Dodaj komentarz