Zmiany po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień publicznych z 28 lipca 2016 r.

Uchwalona przez Sejm w dniu 13 maja 2016 r. nowelizacja ustawy – Prawo Zamówień Prawo Zamówień Publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 r. ma na celu dostosowanie przepisów krajowych do przepisów unijnych dotyczących udzielania zamówień publicznych.

Zdecydowana większość znowelizowanych przepisów dedykowana jest Zamawiającym, możliwe jest jednak wyodrębnienie grupy przepisów bezpośrednio kształtującej prawa i obowiązki Wykonawców.

Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

  1. zmianę w sposobie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w pełni elektroniczną, co wiąże się z generalną zmianą całej procedury,
  2. doprecyzowanie zagadnień dotyczących warunków uczestniczenia w postępowaniu,
  3. zmianę podstaw wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu,
  4. wprowadzenie nowego trybu udzielania zamówień publicznych – partnerstwa innowacyjnego,
  5. zmianę przesłanek odrzucenia oferty,
  6. podstaw do wniesienia odwołania w przypadku postępowań o wartości poniżej progów unijnych.

Postępowanie elektroniczne

Postępowanie elektroniczne ma być regułą, co implikuje szereg konsekwencji. Z tego względu ustawodawca zdecydował się na zastąpienie obowiązku składania stosownych dokumentów formularzem jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
W konsekwencji, składając ofertę w formie elektronicznej Wykonawca co do zasady zobowiązany będzie jedynie do złożenia, poza samą ofertą, jedynie formularza, stanowiącego oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku przyczyn wykluczenia. Oczywiście Zamawiający będzie uprawniony do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych zaświadczeń, jednakże nie zawsze będzie to następowało w chwili wszczęcia postępowania.

Podstawy wykluczenia Wykonawcy

Niezwykle istotną zmianę PZP ustawodawca wprowadził w treści art. 24, będącego przepisem regulującym podstawy wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu. Zmiana ta jest bardzo szeroka, ponieważ dotychczasowe przesłanki zostały generalnie wykreślone i zastąpione nowymi (art. 24 ust. 1 pkt. 12-24).

Podstawy wniesienia odwołania

W końcu kilka słów komentarza należy poświęcić bodaj najistotniejszej z punktu widzenia Wykonawcy zmianie w PZP, a mianowicie możliwości wnoszenia odwołań do KIO w postępowaniach, w których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie dwóch nowych przesłanek, mogących być podstawą wniesienia odwołania do KIO, jakimi są:
1)    określenie warunków udziału w postępowaniu,
2)    wybór najkorzystniejszej oferty.

Autorzy:
Bartosz Majda, Adwokat
Dominika Stopczańska, Prawnik
 
ul. Langiewicza 4/5 | 61-502 Poznań | T: +48 61 669 87 40 | | www.majda-kancelaria.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Dokumentacje i procedury przetargowe i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „Zmiany po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień publicznych z 28 lipca 2016 r.

  1. Pingback: Publiczne Zamówienia - Bartosz Majda | Możliwość składania odwołań w przetargach poniżej progów unijnych. Nareszcie.

  2. Pingback: Ucywilizowanie zamówień poniżej progów… | Blog Eurobudowa

Dodaj komentarz