Czy wykonawca może rozwiązać umowę, jeśli w jej treści nie przewidziano jego prawa do odstąpienia lub wypowiedzenia?

Biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową oraz dużą niechęć zamawiających do wprowadzania zmian w umowach być może zastanawiasz się w jaki sposób wykonawca może wypowiedzieć lub odstąpić od umowy zawartej na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie są bowiem skorzy do wprowadzanie zmian
w umowach. Zmian, które mają na celu urealnianie stawek wynagrodzenia należnych wykonawcom.

Jeśli próbowałeś zapytać zamawiającego o możliwość rozwiązania umowy prawdopodobnie uzyskałeś informację, że jest ona nierozwiązywalna. Nierozwiązywalna przez wykonawcę oczywiście.

Rzeczywistość jest jednak dużo bardziej dla wykonawców niż twierdzą zamawiający. Jeśli chcesz się dowiedzieć czy, kiedy i na jakiej podstawie możliwe jest wypowiedzenie umowy o zamówienia publiczne przez wykonawcę to zapraszam do lektury mojego artykułu:

https://jakwygracprzetarg.pl/wypowiedzenie-umowy-o-zamowienie-publiczne-przez-wykonawce/

Autor: Bartosz Majda

Adwokat | Partner Zarządzający

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz