Czy zawsze korzystnie jest być podwykonawcą w robotach budowlanych?

Masz małą firmę i szukasz zleceń jako podwykonawca? Sprawdź jak chronić swoje interesy i z kim zawrzeć umowę o roboty budowlane.

Mniejsze przedsiębiorstwa budowlane często nie posiadają odpowiedniego zaplecza wykwalifikowanej załogi czy wymaganego i specjalistycznego sprzętu, dlatego częściej oferują swoje usługi budowlane jako podwykonawca, by móc również pozyskiwać korzystniejsze kontrakty.

Umowa głównego wykonawcy z podwykonawcami

Większe zlecenia, takie jak różnego rodzaju przetargi publiczne, bądź prywatne kontrakty na budowy hoteli czy osiedli mieszkań lub domów jednorodzinnych, często wymuszają na nadrzędnym wykonawcy, zawieranie dodatkowych umów z poszczególnymi podwykonawcami, na przykład na poprowadzenie instalacji elektrycznej czy wodno – kanalizacyjnej. Jak pisaliśmy w artykule: „Jak znaleźć rzetelnego podwykonawcę”, dla mniejszych firm, by stać się takim partnerem, jest często dobrą okazją do zapewnienia sobie nie tylko długotrwałych zleceń, ale także uzyskiwania referencji oraz szansą na rozwój przedsiębiorstwa. Jednak nie zawsze taka umowa może oznaczać odpowiednie profity i korzyści, a wręcz może być ona dla podwykonawcy niekorzystna. Wszelkie warunki i wymagania dotyczące umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą reguluje artykuł 647 Kodeksu Cywilnego, według którego taka właśnie umowa powinna być przede wszystkim sporządzona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Jeśli podwykonawca nie będzie dysponował pisemnie sporządzonym kontraktem, może nawet nie otrzymać wynagrodzenia. Jednak nie tylko forma umowy jest ważna, kolejnym warunkiem jaki musi być spełniony, to zgoda inwestora na wykonanie określonych prac przez podwykonawcę. W przypadku przetargów publicznych, następuje to automatycznie, gdyż już w ramach oferty konkursowej, główny wykonawca, musi podać wszystkich podwykonawców, biorących udział w realizacji prac budowlanych. W przypadku innych kontraktów, podwykonawca powinien zwracać na to uwagę, spotykając się nie tylko z głównym wykonawcą, ale także z inwestorem.

Zabezpieczenie wypłacalności wynagrodzenia dla podwykonawcy

Umowa pisemna, zawarta z inwestorem ma dla podwykonawcy bardzo duże znaczenie, zwłaszcza w przypadku małych, dopiero rozpoczynających działalność firm budowlanych, ponieważ tylko w ten sposób, może ona uchronić się przed niewypłacalnością za wykonane usługi. W przypadku podpisania umowy tylko i wyłącznie z głównym wykonawcą i w przypadku jego niewypłacalności z różnych powodów, inwestor nie przejmuje na siebie żadnej odpowiedzialności. Inna sytuacja jest, kiedy również zawrze on z podwykonawcą odpowiednią umowę, bądź wyrazi zgodę na przeprowadzenie przez niego wytyczonych prac, wtedy za wynagrodzenie odpowiada solidarnie. Inwestor jednak zgodnie z prawem, nie ma obowiązku wyrażać takiej zgody na piśmie. Według przepisów bowiem, które mają zastosowanie w przypadku podpisywania wszelkich umów na roboty budowlane, przyjmuje się, że główny wykonawca, przedstawia zlecającemu wszelkie umowy i dokumentacje na wykonanie prac podwykonawczych. Jeśli w ciągu 14 dni nie otrzyma od inwestora sprzeciwu, uznaje się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. W dokumentacji wykonawca powinien zawrzeć zakres swojej i inwestora odpowiedzialności, dzięki temu w przypadku cichego przyzwolenia, inwestor solidarnie odpowiada za wynagrodzenie podwykonawcy, co wystarczy potem, jedynie udowodnić przed sądem, w razie nie wypłacenia należnych świadczeń.

Podwykonawca musi więc obowiązkowo posiadać pisemną umowę, pod rygorem nieważności z głównym wykonawcą. Jeśli jednak chce ustrzec się przed brakiem świadczeń finansowych, a także by móc egzekwować swoje wynagrodzenie zarówno od głównego wykonawcy jak i inwestora, powinien też uzyskać jego zgodę na przeprowadzenie poszczególnych prac w określonych stawkach cenowych i czasowych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Budownictwo i gospodarka, Praca w budownictwie i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „Czy zawsze korzystnie jest być podwykonawcą w robotach budowlanych?

  1. Pingback: Bankowa gwarancja zapłaty za roboty budowlane

Dodaj komentarz